Currently browsing

January 2011

Svenska turister med tunnelseende

Det svenska folket är kanske ett av världens mest beresta folk. Detta borde göra att man också kan förvänta sig att det …

Läsvärda länkar 01/26/2011

Yad Vashem Photo Archive Ett digitalt arkiv av fotografier från förintelsen. Ett skrämmande tidsdokument som på alla vis förtjänar att uppmärksammas och …

Läsvärda länkar 01/23/2011

BEFRIAD ZON: Bristande digital kunskap är allvarligt. För alla. | JMW kommunikation Brit Stakston skriver om hur digital analfabetism kan komma att bli …