Läsvärda länkar 01/23/2011

  • Brit Stakston skriver om hur digital analfabetism kan komma att bli ett allvarligt för oss alla i samhället. Jag kan ärligt erkänna att jag nog i alldeles för hög utsträckning förväntar mig att alla andra ska ha avancerat betydligt längre i sin digitala kunskap än vad som ofta är fallet. Hur ska vi göra för att inte bygga in en enorm framtida problematik i samhället?

    tags: !

  • En professor har kommit på det alla vi andra veta hur länge som helst – IKEA har en tanke bakom hur varuhusen är strukturerade. Undrar när professorn får en aha-upplevelse över att mataffärerna också har tänkt till…

    tags: !

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.