TV-licenssystemet borde avlivas

Jag har betalt TV-avgift sedan 1990 när jag flyttade hemifrån och tycker att public service bevisligen fyller en viktig funktion som reklamfinansierade alternativ i Sverige inte är i närheten av. Jag tycker helt enkelt att Sveriges Television och Sveriges Radio är överlägsna alla sina konkurrenter.

Men jag tycker också att systemet med TV-avgift tillhör historien och att public service måste kunna få in sina pengar via skattsedeln istället. Uppenbarligen tycker inte expertisen detta då TV-avgiften ska fortsätta håvas in av Radiotjänst.

Att det är ett förlegat finansieringssystem visar inte minst dagens nyhet där beslutet från 2007, om att TV-avgiften ska vara teknikneutral, kommer att innebär att Radiotjänst är beordrade att ta ut avgift från den som har en dator eller en läsplatta.

Sveriges Television kommer från mars i år att börja direktsända alla sina program på nätet. Det är alldeles lysande, men det är faktiskt helt sjukt att den som bara äger en dator i fortsättningen är tvingad att betala TV-avgift för detta. Det är dessutom så att SVT gör detta på eget bevåg och detta är starten för Radiotjänsts möjligheter att ta ut avgiften.

Det spelar ingen roll att det handlar om marginella summor som ytterligare kommer att kunna tas in. Detta är en principfråga som blir fullkomligt horribel om man skulle jämföra med något annat.

Någonstans innebär detta att argumenten för att bevara licenssystemet är borta. Alla hushåll (undantagen är försumbara) i Sverige idag har antingen en TV, en dator eller en läsplatta. Det innebär att public service från och med nu är något som också alla hushåll ska vara med och betala för och därmed finns alla argument för att istället lägga finansieringen via skattsedeln. Allt annat är totalt feltänkt.

En intressant fråga är om SVT med dagens besked har bringat ordning i alla sina rättigheter så att även de program som idag inte får visas på läsplattor och mobiltelefoner kommer att bli möjliga att se från mars månad?

Till sist så är det kanske så att det SVT nu gör är ytterligare en bit på vägen mot att radera ut gränserna mellan analogt och digitalt vilket gör att det Deeped skrev härom dagen tar ett kliv ytterligare framåt. Vi kommer att skippa alla E och gränsdragning mellan digitalt och analogt. Kanske medverkar SVT lite till detta idag.