Avskaffa TV-licensen istället

Det är inte rimligt att troen avgift för alla som har en dator bara för att säkerställa att public service-television och radio ska få in sina pengar nu och i framtiden.

Det handlar inte bara om datorer utan om mobiltelefoner och läsplattor. 

Det enda rimliga i ett framtida förhållningssätt till public service är att omedelbart avveckla det avgiftssystem som vi har idag och låta finansieringen ske via skattsedeln.

Om det ska finnas public service som inte finansieras av reklam så måste utgångspunkten vara att det är något alla ska ha samma möjlighet att få tillgång till och inte något som ska vara beroende av om man har råd eller inte.

Kombinera sedan detta genom att faktiskt agera som den fria television som man så stolt har proklamerat men kanske inte riktigt lyckats nå upp till i alla lägen. 

En skattefinansierad fri television, men utan statlig styrning och hårt hållna tyglar, som ger oss det som är tanken med public service.