Associera inte Moderaterna med nazismen!

För en månad sedan skrev jag om att social media har drivit oss ut till små öar i havet när det kommer till samhällsdebatten så som den ser ut. Intresset och viljan till konstruktiva samtal i sociala medier har dramatiskt minskat och sker numera mest i sammanhang där man redan från början vet att man får betydligt fler hjärtan och tummar upp än ett motstånd och argumentation.

Något senare röt jag också till om historieförfalskningen kring kritiken mot Sveriges integrationspolitik där jag bland annat skrev detta:

Det finns ingen som idag har modet och kraften att våga vara kritisk på ett sätt som inte har en sverigedemokratisk riktning på lösningen av problemen. För det som då sker är att de som finns på den andra sidan i det polariserade samtalet kastar sig över även den som kritiserar sakfrågan men utan att se personerna som problemet och att lösningen är att dom måste sättas dit eller försvinna ur vårt land. Det finns helt enkelt inget utrymme i samtalet att vara kritisk och balanserad utan att då få kräks över sig från två olika håll.

Att det har skett en panikartad förskjutning i retoriken och förslagen i frågan om svensk integrationspolitik vet vi har att göra med Sverigedemokraternas framgångar. När retoriken och förslagen anpassas för att möta upp för att ta tillbaka flyende väljare så uppstår självklart en situation där det kritiskt måste ifrågasättas att det sker av exempelvis Moderaterna.

Om man inte håller med om deras retorik och förslag, vilket jag inte gör mer än i någon del, så ska det aktivt ifrågasättas.

Om man tycker att filmen som Moderaterna i Göteborg gjort är förfärlig, vilket jag tycker, så ska ska även det aktivt och kritiskt ifrågasättas.

Det är inte heller något märkligt att det på helt naturliga grunder, vilket jag också tycker, riktas kritik emot att det möter upp mot Sverigedemokraternas politik.

kristersson

Däremot blir det oerhört problematiskt för mig när kritiken tar ett enormt steg ytterligare genom att inte bara knyta ihop Moderaterna med Sverigedemokraterna utan även klart och tydligt antyda att Moderaterna med detta också på något sätt skulle lägga fram en politik som kopplas till nazismen.

Det är inte bara problematiskt utan även ohederligt och direkt kontraproduktivt exakt i den anda som jag senaste månaden lyft fram är så bekymmersam. Detta är exakt att sitta på sina polariserade öar ute i havet och med full hals skrika ut antydningar som inte på något vis leder till ett vettigt och utvecklande samtal.

Att Sverigedemokraterna med all rätt kan, och ska, kritiseras och kopplas samman med sin nazistiska historia i vår tid är helt rätt. Däremot är det för mig beklämmande att vänstersympatisörer med en sådan enkelhet börjar kleta nazism på Moderaterna. Om det är på den nivån man tänker sig att föra Sverige framåt så är vi rejält illa ute.

Moderaterna var inte socialdemokrater när deras retorik och politik anspelade på Folkhemmet och arbetare för att locka deras väljare till sig.

Moderaterna är inte nazister idag bara för att deras retorik och politik går ut på att locka tillbaka väljare ifrån Sverigedemokraterna.

Om det är på den här intellektuella nivån valåret 2018 ska föras från de olika polerna och öarna i havet så fortsätter bara den dystra nedåtgående spiralen att snurra ännu fortare.

Den som på fullaste allvar tycker att det Moderaterna föreslår är relevant att associera med nazismen tycker i alla fall jag är rejält ute och sneseglar runt sin lilla ö i havet.