Kent Persson & (M) ser sänkta skatter som den enda vägens politik

Moderaternas partisekreterare Kent Persson skriver i sitt senaste nyhetsbrev att partiet måste fortsätta utveckla sin förståelse för väljarna, deras liv och vilka utmaningar och problem människor upplever i vardagen.

För att göra detta har man bland annat rekryterat Per Nilsson, tidigare opinionsanalyschef på Demoskop.

Detta är informationen i avslutningen på nyhetsbrevet. Före denna information visar Kent Persson och Moderaterna med önskvärd tydlighet varför man behöver någon som kan analysera verkligheten för människor i vardagen. Det är nämligen så att den enda åtgärd som det fokuseras på är att uppfylla målet om ett femte jobbskatteavdrag (Vi håller vad vi lovar) i höstens budget.

Som argument för att hålla detta löfte radas upp några olika anledningar (skapar fler jobb, ger ökade marginaler för alla med jobb och stärker Sverige i lågkonjunkturen).

Precis som jag tidigare skrivit om så anser jag att det här är, ett för Alliansens möjligheter att vinna valet nästa år, fullkomligt förödande felfokus i en tid när det finns så många andra problemområden att lägga resurser på.

Jag tror också att ökade marginaler till viss del kan skapa fler jobb på sikt och att det kan stärka Sverige. Men jag ser också en lång rad andra, mer akuta, områden som behöver resurser och där jag är fullkomligt övertygad om att både många alliansväljare och de flesta som kommer att rösta på ett oppositionsparti ser samma sak.

Jag kan inte heller förstå att KD, C och FP är med på båten gällande detta.

Det skvalpar över på dom och riskerar att bokstavligen bidra till att, om inte dränka, så i alla fall ge något av partierna så stora kallsupar att man ramlar ur riksdagen om ett år.

Det är många som under veckan har försökt att överträffa varandra i att såga den moderata linjen med fullt fokus på ett femte jobbskatteavdrag. Uppenbarligen har man inte ens funderat över att nyansera bilden av vad det är man tror är lösningen på  allt.