Ytterligare jobbskatteavdrag är ett förödande felfokus av Moderaterna

Regeringen Reinfeldt med alla tillhörande partier har många mer eller mindre stora problem att hantera det kommande året inför stundande EU- och Riksdagsval.

Det finns säkert många tankar, både gemensamma och varje parti för sig, om hur opinionen ska vända och gå till deras fördel för en historisk tredje valseger på raken.

Tyvärr tycks en av de mer framträdande strategierna just nu vara en upprepning av tidigare beprövad medicin – ytterligare ett jobbskatteavdrag, det femte i ordningen, som ska visa för människor med ett arbete att det lönar sig att arbeta.

Det som har varit bra och nödvändigt fram till en viss gräns sedan 2006 med de fyra första stegen av jobbskatteavdrag är inte längre något som jag personligen tycker visar på rätt fokus i att göra det bästa för Sverige och visa detta för väljarna. Den problematik som finns med en hög arbetslöshet och en problematik i vård, skola och omsorg som det ständigt rapporteras om kan, om man vill få väljarnas förtroende, inte skapas genom att skandera ut sin stolthet över ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Det är öppet mål för Socialdemokraterna och övrig opposition att kunna tala om för svenska folket att regeringen prioriterar sänkt skatt för alla som redan har ett jobb före en lång rad av andra viktigt områden. Då spelar det ingen roll att det inte finns en direkt positiv/negativ koppling mellan skattesänkningen och andra problemområden.

För en väljare som vacklar mellan att återvälja Alliansen och att rösta på ett av oppositionspartierna är det för mig alldeles uppenbart att den övervägande delen av alla dessa kommer att välja ett oppositionsparti som pekar på problemområden som man anser behöver större ekonomiska resurser.

Jag förespråkar absolut inte några höjda skatter för att ge resurser till olika prioriterade områden. Men det är ett stort hål i huvudet att basunera ut ytterligare skattesänkningar för alla oss med jobb i en tid med så många utan ett jobb att gå till varje dag.

Den här frågan enskilt avgör inget val i september nästa år. Väldigt mycket annat kommer givetvis att spela in i detta. Men det är ett starkt besvärande trovärdighetsproblem när denna fråga tycks vara så viktig att förmedla inte minst ifrån Moderaternas sida. Och eftersom Moderaterna i så hög grad är regeringen så kommer övriga partier att smittas av detta alldeles oavsett hur mycket dom vill genomföra ytterligare ett jobbskatteavdrag.