Hederliga blåögda blonda svenska damer gömmer väl inte papperslösa? #blogg100

Migrationsminister Tobias Billström har en förmåga som gör honom till Carl Bildts potentiella kronprins. Det handlar om hans sätt att säga saker och ändå komma undan med det. Billströms förmåga innehåller dessutom inte ett uns av humor. Han kommer bara undan med vad han säger.

Dock är frågan hur långt han kommer undan med dagens groda och den snabba ursäkten?

Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.

Jag vet inte vad Billström vet om blonda svenska damer i den åldern, men hans ord kan tolkas på flera sätt.

Antingen syftar han på att inte ens svenska blondiner i 50-60-årsåldern är så blåögda att dom låter papperslösa bo i deras hem.

Eller så menar han att hederliga pursvenska svenska damer i 50-60-årsåldern aldrig skulle komma på tanken att gömma någon papperslös som inte är blond och blåögd.

I ursäkten säger han att utseendet inte har någon relevans när man diskuterar de här frågorna. Men någonstans är det ju inte bara en felsägning han har gjort. Det framstår som en glasklar åsikt och en värdering från Billströms sida.

Vi ska komma ihåg att Billström alltså är migrationsminister. Han är dessutom ledare för moderaternas arbetsgrupp som ska ta fram partiets nya integrationspolitik med sikte på nästa års val.

Jag ifrågasatte hans lämplighet att vara den som leder detta arbete redan när Kent Persson annonserade detta i början av februari.

För det första är det märkligt att leda ett förnyelsearbete inom ett område man själv redan sitter som ansvarig för.

För det andra så borde arbetet med en ny moderat integrationspolitik syfta till att bemöta och visa prov på hur vi ska lösa problematiken på ett annat sätt än det som ger Sverigedemokraterna ett så starkt stöd runt om i landet.

Det som sker med uttalanden av det här slaget, även om det kommer en ursäkt, är att det gläntar på dörren och visar prov på förutfattade meningar och fördomar som snarare går i den riktning Sverigedemokraterna vill att den ska göra.

Det är dessutom inte mer än en dryg månad sedan som statsministern fick gå ut och styra upp ett annat uttalande från Billström om volymen på asyl- och flyktinginvandringen till Sverige.

Frågan är hur länge Reinfeldt har råd att ha en integrationsminister som uttalar sig på ett sätt som applåderas av sverigedemokrater för att sedan antingen be om ursäkt eller tillrättavisas av chefen själv.

Vad som krävs för att ta det på allvar, och det gäller samtliga partier, är att tillsammans med en fördomsfri problemformulering, innehållande en naken analys av den bistra verklighet som göder SD:s stigande stöd, formulera lösningar som bygger på humanism och solidaritet för andra människor.

Det som nu sker är enbart något som fortsätter spela Sverigedemokraterna rakt i händerna och förutom att ingen företrädare för Socialdemokraterna eller annat parti har ägnat sig åt att uttrycka sig som Billström gjort så är deras uppdrag för att bemöta Sverigedemokraterna exakt samma.

 

Inlägg #054 från mig i #blogg100 som är ett initiativ av Fredrik Wass.