VAB-intygen förpassas äntligen i papperskorgen

Jag har hela tiden sedan det infördes starkt ifrågasatt systemet med intyg vid vård av barn (VAB).

Grunden för det var att minska fusket, men det fusk som existerar är något som inte nås med den byråkrati som det innebär för samtliga inblandade parter.

Nu har även regeringen insett det överflödiga i det hela och tar bort VAB-intygen från årsskiftet.

Ett bra beslut om ett beslut som redan från början var ogenomtänkt.