Regeringens intention och Försäkringskassans tolkning

Regeringen har fått hård kritik under åren för de förändringar som skett i sjukförsäkringsreglerna.

Det har varit befogad kritik där man fått backa men det har också i flera fall visat sig vara så att Försäkringskassans tolkning av reglerna inte har varit korrekt.

I maj handlade det om lindrigt sjuka, där arbete kunnat förvärras av arbete inte har fått beviljat ytterligare sjuksrivning av Försäkringskassan.

Nu handlar det om en ändrad bedömning om vem som ska få sjukersättning (förtidspension) där Försäkringskassan nu backar och säger att även personer “med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador” ska ha rätt till förtidspension.

Detta innebär att motiveringen att “arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt”, och som varit en av dom större frågorna som debatterats sedan 2008, inte längre är tillräcklig. Nu måste även längden på sjukskrivningen vägas in i bedömningen och därmed hamnar många i ett helt annat läge än tidigare.

Försäkringskassans Dan Eliasson säger att förändringen säkert kommer att påverka bilden av myndigheten. Den borde också vara något som nyanserar bilden av regeringens förändringar som kanske inte varit så iskalla som debatten har försökt påvisa.

Det är inte alltid så lätt att tolka intentionen i  en ambition och är det något som inte minst regeringen borde lära sig av detta är att vara övertydliga i vad som beslutas så att inte den utövande myndighetens tolkningar får förödande konsekvenser för enskilda individer.