Svårigheten i att tolka sjukförsäkringslagen

Hanteringen av sjuka i Sverige har varit en av de största frågorna i många år nu. Förändringar i systemet har otvivelaktigt resulterat i att människor har drabbats av fullkomligt orimliga beslut från Försäkringskassan.

Det är regering och riksdag som fattar beslut om vad Försäkringskassan ska förhålla sig till och vi har sett många exempel där tolkningen av lagen, den intention som regeringen har haft, inte har varit i närheten av de beslut som Försäkringskassan sedan har tagit.

Regeringen har fått hård kritik för en hel del av förändringarna och man har varit dåliga på att kunna förklara på en mänskligt sätt hur man egentligen vill att det ska fungera. Detta tillsammans med Försäkringskassan tolkningar av lagen har gjort det dubbelt värre för många.

Ett starkt bevis för att det förhåller sig på det här viset är den dom som nu kommit från Högsta förvaltningsdomstolen och som handlar om hur lindrigt sjuka, där arbete kunnat förvärras av arbete inte har fått beviljat ytterligare sjuksrivning av Försäkringskassan.

Det är bra att detta förtydligas och jag hoppas att flera delar av sjukförsäkringslagen granskas på samma vis för att undanröja oklarheter som leder till att människor hamnar i en situation som ingen har haft en avsikt av.

Vid sidan om detta vore det välkommet om framtida förändringar placeras på rätt sida om det förståeliga så att vi slipper ifrån felaktiga tolkningar i fortsättningen.