Istället för jakt på terrorister – jakt på fildelare

Datalagringsdirektivet var och är oerhört omstritt ända sedan det infördes i Sverige. Det handlade om att skapa förutsättningar för att lyckas i jakten på terrorister genom att kunna få ut information om kommunikation i digitala kanaler på internet och mobiltelefoner.

Tillsammans med FRA har det här skapats för att trygga vår vardag ifrån onda krafter.

Trots detta har vi sett hur terrorister i smått och stort ändå fortsätter att slå till både i Sverige och andra länder.

Istället visar det sig nu att just datalagringsdirektivet inte alls används för att jaga terrorister i första hand (precis det alla vi motståndare sagt från början) utan istället är det fokus på en helt annan typ av fokus från polisen.

Bahnhof visar siffror som istället entydigt pekar på att fildelning är det som polisens fokus i första hand ligger på.

Det är bedrövligt att se och jag önskade att vi, i alla fall så länge direktivet gäller, verkligen vore så att det användes till vad som var syftet i allra första början istället för att jaga vanliga människor som laddat ner filmer eller musik.

Detta är inlägg 81 av 100 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 2016-03-01.