Kriget måste få ett slut!

Ett inlägg till förmån för Unicef och deras arbete för barnen i krigets Syrien.

uni141730_fef1351c3f62eefd-575

Konflikten i Syrien har pågått i fem år. Fem år av våld och lidanden. Det måste få ett slut. Mer än åtta miljoner barn har tvingats på flykt eller drabbats av våldet. UNICEF vädjar om en rad insatser och jag ställer mig bakom varenda en.

  • Våldet måste få ett slut
  • Omedelbart tillträde till stängda områden
  • Barnen måste skyddas från utnyttjande och våld
  • Barnen måste få utbildning
  • Rehabilitering och psykologiskt stöd till barnen
  • Stötta angränsande länder så att de bättre kan ta hand om flyktingarna och lindra de sociala och ekonomiska effekterna konflikten medför för familjerna.

Hjälp barnen i Syrien, ge en gåva nu.

Detta är inlägg 16 av 100 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 2016-03-01.