Tandlöst integritetsvurmande ifrån Kristdemokraterna

Dom brukar dyka upp mellan varven, våra svenska politiker som slår ett slag för vår personliga integritet, där de rynkar pannan och säger saker som låter bra.

Problemet är bara att det kommer ifrån politiker som företräder samma partier som i allra högsta grad har varit delaktiga i att de senaste 5 åren successivt montera ned samma personliga integritet som man är bekymrade över.

Senast ut i raden av dessa tandlösa politiker är en trio kristdemokrater som på DN Debatt säger bra saker utan att det i deras sätt att ha agerat senaste 5 åren ha visat något av detta.

I en replik förklarar Piratpartiets Anna Troberg glasklart varför det faller:

Kristdemokraterna var med och tvingade igenom FRA-lagen 2008. Sedan dess har de inte ens bemödat sig med att uppmärksamma att Statens inspektion av underrättelseverksamhet (SIUN) upprepade gånger prickat FRA för att de systematiskt överträder sina befogenheter. De sa inte ens något när det nyligen framkom att FRA medvetet kringgår FRA-lagens regler för hur länge viss information får sparas genom att flytta runt informationen mellan olika databaser.

Kristdemokraterna röstade också för en svensk implementering av EU:s datalagringsdirektiv och den efterföljande uppluckringen av Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Kristdemokraterna teg som vanligt som muren.

Om man menar allvar med de fina orden i debattartikeln så borde man börja med att ta avstånd ifrån de beslut man varit med om att driva igenom de senaste 5 åren. Innan dess är det en tandlös tiger utan trovärdighet.