En folkomröstning om trängselskatter i Göteborg är ett hån mot alla andra berörda som drabbas vid ett nej

U bor i Mölnlycke och kommer snabbt in till centralen på 15 minuter.

X bor i Lövgärdet och åker buss/spårvagn in till centralen på 37 minuter.

Y bor i Bollebygd och tar bussen till samma plats på 45 minuter.

Z bor i Kungsbacka och tar sig in till centralen med pendeltåg på 25 minuter.

– – – – –

Ett månadskort för att kunna åka denna sträcka med Västtrafik till och från jobbet kostar så här:

U – 895 kronor

X – 505 kronor

Y – 1455 kronor

Z – 1155 kronor

– – – – –

Sedan årsskiftet finns vägavgifter runt Göteborg som belastar alla bilar som ska in till Göteborg eller som passerar stan på vissa genomfartsleder. Allt detta i ett led att finansiera västsvenska paketet innehållande tunnlar och broar, i huvudsak i Göteborg, i syfte att förbättra vägtrafik och kollektivtrafiken.

Det finns mycket i övrigt att önska kring hur västsvenska paketet har kommit till och vilken kohandel som har förekommit där. Men folkvalda politiker i Göteborgs kommun tog med bred majoritet ett beslut att stå bakom paketet och dess finansiering.

Kostnaden för hela paketet beräknas hamna på 34 miljarder där staten står för hälften (17 mdkr), Göteborgs Stad 1,25 mdkr, VG Region/Region Halland 1 mdkr, realisering av mark 0,75 mdkr och trängselskatter 14 mdkr.

Allt detta sker i huvudsak för att förbättra möjligheterna för Göteborgs stad på en rad olika punkter. Det handlar om bättre framkomlighet, kortare tid att pendla till/från Göteborg från orter längre bort med bil men även i en utbyggd kollektivtrafik. Allt ihop i syfte att stärka arbetsmarknad och attraktionskraft i Göteborgsregionen. Det handlar alltså både om boende i Göteborgs kommun men i minst lika stor omfattning om att förbättra möjligheterna för boende en bra bit utanför stan och i många andra omkringliggande kommuner med betydligt sämre möjligheter att kollektivpendla än boende i Göteborg.

Av detta bidrar Göteborgs stad med knappt 3,7 procent av den totala summan på 34 miljarder kronor. Trots att beslut är taget av folkvalda politiker och projektet i många delar redan är igång, och då bland annat vägavgifterna, så har samma politiker i Göteborgs stad som tog beslutet att västsvenska paketet var en bra grej nu fallit till föga för en namninsamling och mot sin egen uppfattning röstat för en folkomröstning i Göteborgs stad om trängselavgifternas var eller inte vara. Detta trots att stora investeringar redan skett för genomförandet av dom samma.

Uppenbarligen har man så stort självförtroende att det ska bli ett resultat som inte stoppar trängselavgifternas framtid, men risken är uppenbar att befolkningen i Göteborg kommer att markera mot sina politiker i denna fråga. Nu är det bara en vägledande folkomröstning, precis som alltid, och vi vet att politikerna mycket väl kan gå emot folkviljan. Men om så inte sker så kommer helt plötsligt finansieringsansvaret för Göteborgs kommun att öka från 1,25 mdkr till 15,25 mdkr.

Samtidigt säger samma politiker att ett stopp för trängselavgifter inte är något som ska resultera i en höjd kommunalskatt för göteborgarna. Frågan är då varifrån de 14 mdkr som försvinner ur finansieringen till västsvenska paketet ska tas ifrån utan att belasta alla oss som bor utanför Göteborg?

För det är exakt där ett nej till trängselskatter kommer att landa. Det finns ingen rimlig tro på att Göteborgs politiker skulle ta det ekonomiska ansvar som man borde utifrån det initiala beslutet. Istället kommer det att drabba alla i Västra Götalandsregionen oavsett om man kör en meter bil eller åker en endaste liten tur med buss eller tåg på hela året.

Det rimliga om så blir fallet är att kostnaderna för att åka kollektivt på ett betydligt rättvisare sätt än idag jämnas ut.

Det är inte rimligt att i rent högmod riskera en uppgörelse som kostar så mycket och som dessutom berör en hel region och dess infrastruktur. För att kostnaden, vid ett nej hela vägen, kommer att skjutas över på alla oss utanför Göteborgs kommun står utom rimligt tvivel.

Samtidigt kanske det bara är ett spel för gallerierna från Moderaternas sida då dom mycket väl vet att det är ett riksdagsbeslut bakom införandet av trängselskatter i Göteborg. Kanske är det ren taktik för att få väljarna att inbilla sig att man är möjliga att genom folkviljan övertyga att ändra sig.

Jag vet inte, men för mig spelar det ingen roll. Det är oavsett bakomliggande taktik fegt och felaktigt att inte stå upp för sina grundåsikter i frågan som man en gång hade när man ställde sig bakom västsvenska paketet.