Vinst eller inte vinst i välfärden? Svaret är fortfarande kvalitet #blogg100

Det fortsätter att vara starkt fokus på frågan om vinster i välfärden. Så även den 1 maj. Socialdemokraterna tog ett beslut som var en middle of the road-linje och kampen fortsätter nu med andra grupperingar i fronten.

Samtidigt så visar undersökningen från SOM att motståndet mot vinster i välfärden även finns i stora delar av alliansväljare vilket innebär att de politiska partierna inte går i samklang med sina väljare.

Jag vidhåller fortfarande att det är fullkomligt fel debatt som pågår. Det handlar inte i första hand om vinster i välfärden eller inte. Det handlar fortfarande om kvalitét och detta försvinner helt i debatten som blir en svartvit debatt.

Samma krav gällande ekonomisk och kvalitetsmässig uppföljning ska gälla oavsett om det är ett privat företag eller en kommunal verksamhet.

Den fråga som också uppstår är om den offentligt drivna verksamheten, med alla kvalitetsmål uppfyllda, visar upp en vinst själva får behålla denna för att fortsätta förbättra sin egen enhet eller om deras vinst går vidare för att täcka förluster i andra enheter drivna av kommunen eller landstinget och som istället för att täcka förlusterna borde lära sig av sin duktiga kompis?

De flesta av oss  vet att organisation och struktur i hur verksamheten bedrivs kan vara helt avgörande både för det ekonomiska utfallet och kvalitén. Två avdelningar intill varandra med två olika chefer och annorlunda nivå på personalens inställning kan visa detta. Det behöver inte vara så men det är de facto på det viset.

På det viset så finns ett gemensamt sätt att kunna garantera det allra viktigaste i debatten – en verksamhet som uppfyller de krav vi ställer på den dagliga driften. Något som hela tiden borde ha varit en självklarhet.

Men så självklart tas inte debatten. Istället är det avarter i form av vinstuttag som står som dåliga exempel när istället de dåliga exempel på välfärd i första hand borde vara de, oberoende av vem som driver verksamheten, som inte lyckas prestera den välfärd som vi alla kräver.

En vinst i en verksamhet är i de allra flesta fall ett tecken på kontroll och rätt fokus. Att göra åt varenda krona och kanske även gå med förlust är absolut inget tecken på att man bedriver en bra verksamhet.Det finns inget skäl att välja det sämsta alternativet bara för att vara motståndare till vinster.

Jag är fullkomligt övertygad om att opinionen skulle se annorlunda ut om diskussionen fördes om det som är viktigast i sak istället för en “enkel” polariserad debatt om vinstuttag.