Sveriges Radio är landets mest seriösa nyhetsförmedlare redan idag #blogg100

Vi har i en rasande fart gått ifrån en tid när papperstidningar låg på var mans frukostbord och fasta nyhetstider i TV/Radio till att idag kunna konsumera nyheter precis när som helst och i princip var du än befinner dig. Den utvecklingen har skett på mindre än 20 år och har skenat de senaste knappa 10 åren.

Under samma period som det självklara har blivit så enormt mycket mer öppet och upp till konsumenten så har också mediehusens självgodhet och direkta kaxighet fått ta kliv efter kliv tillbaka. En avgörande frågeställning är hur man ska få betalt för sin produkt när så mycket är gratis.

Sociala medier med bloggar och alla andra delar inom detta har i omgångar nedvärderats och negligerats men ses numera som en naturlig del av medielandskapet.

Nu är det istället en kamp inom ramen för de traditionella medierna som förs, med “affärsmodeller som ska fungera, och Sveriges Radio är just nu i skottlinjen på grund av sin planerade förändring av sverigesradio.se den 10 april då den blir en mer renodlad nyhetssajt byggd på innehåll från Ekot.

Tidningsutgivarna tycker att detta snedvrider konkurrensen i nyhetsrapporteringen när Public Service så tydligt går in och konkurrerar med dagspressen och att det hotar mångfalden. Sveriges Radio tycker att man kraftigt överdriver det hela och att det som sker 10 april är en mindre förändring.

Personligen ser jag detta bara som ytterligare ett steg i förändringsprocessen och där dagspressen, med starka ekonomiska drivkrafter, försöker bevaka något man själva anser sig äga rätten till.

För mig är Public Service en viktig förmedlare av nyheter och reportage med hög kvalité. Ser man till traditionell television så är det nästan övertydligt hur SVT är den enda aktören som kontinuerligt klarar av att producera och förmedla detta. Ser man till radio så är Sveriges Radio den enda seriösa aktören och denna kvalité ska man nu se till att på ett tydligare sätt även låta svenska folket ta del av i digital form på sverigesradio.se.

Jag ser ingenting konstigt i detta. Snarare är det så att det ger licensbetalarna ännu mer valuta för pengarna genom att på ett effektivare sätt använda sitt redan utförda journalistiska arbete även i digital form.

Sveriges Radio, och då inte minst nyhetsredaktionerna och alla de program som går i P1, förtjänar att få ännu större uppmärksamhet. Ser man till helheten så finns det ingen annan enskild “kanal” för nyheter som kan konkurrera med vad som går att ta del av i Sveriges Radio P1 med P1-morgon och Studio Ett som obestridliga flaggskepp och all annan kvalité däremellan. Det finns ingen annanstans som ett samtal kan föras och slutföras på ett så bra sätt som i P1. Om bara ytterligare en liten del av detta kommer fler till del så är det bra.

Kampen som förs med affärsmodeller som ska fungera i en ny tid är spännande. De försök som har skett där man låser in enskilda tidningars material bakom betalväggar kan knappast påstås lyckade vare sig i Sverige eller utomlands. Att i ett sådant läge ge sig på Public Service för att man på ett mer effektivt sätt drar nytta av sina resurser är ett mycket märkligt sätt att se på saken. Det man kan fråga sig är till vilken grad bland annat Tidningsutgivarna anser att Sveriges Radio får låta nyheter locka läsare till sverigesradio.se?

Dessutom är en inte helt oviktig del i det hela att Public Service, i motsats till kommersiell nyhetsmedia, inte har ett antal tyckare som varje dag sprider politiskt vinklade budskap för eller emot den ena eller andra sidan i det politiska landskapet. Det kan ibland finnas misstankar om var sympatierna ligger, men i grunden är det vitt skilt ifrån vad vi kan ta del av från i princip varje kommersiell sajt.

Det är inte heller så att Sveriges Radio är nyhetsförmedlaren som bedriver drev- och sensationsjournalistik som allt som oftast går i galen tunna och visar sig vara en fjäder när röken lagt sig.

Om kommersiell nyhetsmedia bara tog till sig en liten del av seriositeten som finns i Sveriges Radio kanske också deras affärsmodeller kunde byggas på verkliga nyheter istället för tvivelaktiga stormar i vattenglas. Tills dessa tror jag att man ska fortsätta vända sina kritiska ögon inåt istället för utåt.