Maria Arnholm kan bli avgörande för Folkpartiets valresultat 2014 #blogg100

Folkpartiet har haft svårt att ta kliv framåt i opinionen på länge nu. Det är dels skuggan av Moderaterna som spökar och dessutom tror jag att Jan Björklunds förmåga att entusiasmera väljarna är kraftigt begränsad.

Men jag tror att Folkpartiet har en potentiell framgångsmöjlighet i att lyfta fram vår nya jämställdhetsminister Maria Arnholm i en ännu mer framträdande roll det kommande året.

Hon har en förmåga att kommunicera på vis som inte är på det statiska politikersättet som vi alldeles för ofta kan se. Även om det i första hand handlade om jämställdhet, där jag absolut inte håller med henne i alla åsikter, när hon i Agenda i söndags mötte Jimmie Åkesson är det få som lyckats debattera med den mannen på ett sätt som inte landar i samma gamla vanliga fälla.

Nu handlade det som sagt inte konkret om integration, men jag skulle gärna vilja se Arnholm ta sig an en debatt med Åkesson även på det området. Jag tror hon skulle kunna lyckas bra även där.

Sedan tycker jag att det är bra när Sverigedemokraterna får vara med och debattera annat än sådant som tydligt har en koppling till invandring och integration. Det tydliggörs då hur man även i andra frågor innehar mer eller mindre kontroversiella åsikter. Exempelvis tycks man i frågan om abort att, om inte anamma, så i alla fall vilja ta ett rejält steg i riktning mot Ja till livet.

Framförallt behövs det politiker som vågar stå upp för sin egen linje på det vis Arnholm verkar göra. Även om det inte fullt ut är partiets eller regeringens linje så tar hon fram både för- och nackdelar och sätter det i sitt sammanhang. Det skapar trovärdighet.