I Bollebygdsskolan får alla nior behörighet till gymnasiet #blogg100

Det finns ofta en engagerad och intensiv debatt i Bollebygd om skolan och de brister som finns där. Det finns mycket i övrigt att önska rent lokalmässigt, något där planen för åtgärd ligger på bordet, och kritiken mot skolans fritidsverksamhet har också varit kraftig.

Men det viktigaste av allt är ändå vilken undervisningen eleverna får och den kunskap de tar med sig vidare. Ett bra betyg på detta är hur stor andel av alla niondeklassare som når behörighet till gymnasieskolan och där går det inte att lyckas bättre. Bollebygdsskolan har med sitt arbete lyckats få alla elever att klara detta och skillnaden är ganska stor jämfört med övriga kommuner i närheten:

130423 Behöriga elever

 

Bollebygd är bara en av femton kommuner i hela landet som lyckats med detta och utbildningschefen Annelie Fischers förklaring är denna:

Vi har väldigt duktiga lärare och elever, säger hon. Lärarna är engagerade och motiverade och följer med i vad som händer inom skolutveckling. De har ett strukturerat arbetssätt, bygger arbetet på vetenskaplig grund och har gjort ett jättearbete med betyg och bedömningar. […] Bland annat gör vi täta uppföljningar hela vårterminen i nian. Om vi ser att någon elev är på väg att inte klara sig sätter vi in åtgärdsprogram och specialpedagoger där det behövs. Jag själv har också möten med elever och föräldrar vid behov och vi gör individuella planer. Jag hoppas att vi lyckas lika bra det här läsåret.

Precis som med mycket annat så handlar det om att prioritera rätt och redan från början hantera en problematik. Självklart är det lättare att göra detta i en liten kommun och på en skola som inte har den typ av sociala problem som säkerligen finns i många andra skolor runt om i landet.

På det viset har Bollebygd fortfarande ett försprång. Men det är ändå en stor prestation att lyckas få med alla elever att nå behörigheten och med den grunden att stå på är det också lättare att ta sig an de elever som idag och framöver behöver extra insatser så tidigt som möjligt. Arbetssättet att uppmärksamma det finns där och träder in när behovet uppstår.