Ett viktigt skifte i synen på löneökningar #blogg100

Årets avtalsrörelse ser ut att löpa på utan någon större dramatik. En kortstrejk och några hot om strejk har förekommit, men i det stora hela kommer parterna överens.

En av de viktigaste sakerna som äntligen sker i år är synen på hur fördelningen av löneökningar sker.

Det har så länge jag vet varit en struktur där det procentuellt fördelas ut löneökningar. Möjligtvis med en minimihöjning i krontal, men oftast har denna varit på en nivå som för många inneburit ungefär samma som procenten på den gamla lönen.

Jag har alltid tyckt att detta varit ett fullkomligt idiotiskt sätt att förhandla fram ett löneavtal. I praktiken innebär det bara att löneskillnaderna på samma arbetsplats till övervägande delen ökar. Ju högre lön desto större ökning i kronor på samma procentsiffra.

Men nu i år har det äntligen hänt något som är grunden till en viktig förändring. Man har börjat sätta kronor i ökning på de lägre lönenivåerna och procent på de högre med resultat att skillnaden i löneökning räknat i kronor inte automatiskt blir till fördel för den med en redan högre lön.

Det sker alldeles för sent, och får ingen omedelbar effekt, men det är ett välkommet trendbrott och i grunden en frågan om rättvisa som är obegriplig att vi inte har sett tidigare.