En kaffe till dig och en kaffe till någon anonym fattig #blogg100

Sedan i lördags kan man på Espressobaren Pavement i Göteborg samtidigt som man köper en kaffe till sig själv betala för ytterligare en som sätts upp på en tavla till godo för någon som själv inte har råd att betala för en kaffe.

Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det hela. Visst kan man tycka att det är ädelt att bjuda någon som inte har råd på en kaffe. Samtidigt kan jag fundera över om det verkligen är en kaffe som gör skillnaden för någon som inte ens har pengar till detta.

Dessutom handlar det om att man ska ta sig innanför dörren till ett café och där, utan att veta om det ens finns någon gratiskopp att utnyttja för stunden, be om detta. Hur förnedrande är det då inte att tvingas gå ut därifrån om någon annan inte har förbarmat sig över att betala för en kopp kaffe extra?

Fattigdom av den omfattningen att man inte har råd ens med en kopp kaffe är fortfarande sällsynt i Sverige. Vi har i det stora hela fortfarande ett system i vårt land som ser till att människor inte behöver svälta. I den mån det inte är på det viset så anser jag att det i första hand är där som vi måste hitta en väg bort ifrån en så grav fattigdom.

Av den anledningen anser jag att det som Espressobaren Pavement i Göteborg har infört, hur ädelt det än kan tyckas vara, är något som vi inte borde behöva se i Sverige.

Vill Espressobaren Pavement vara så ädla, som man säkert menar med det hela, så tycker jag att man istället ska samla ihop alla betalda koppar kaffe och låta dessa komma fattiga människor till del där dom också kan få en bit mat att äta. Då slipper dom att stå med mössan i handen i ett café utan att veta om det finns en gratis kopp kaffe att tillgå just då.