Vem är näst på tur att bli portad från landets kaféer? #blogg100

Jag har funderat lite till efter mitt inlägg igår om hotell utan barn under 16 år och kaféer som portar barnfamiljer.

Jag undrar vem det är som står näst på tur att bli utestängd från kaféer eller hotell för att man anses vara störande?

Det är per definition helt fel att utestänga en hel grupp grundat enbart på ett så trubbigt kriterium som att dom har barn med sig.

Kommer samma kaféer, och dess ivriga påhejare, att i nästa steg anse att andra grupper i samhället som potentiellt skulle kunna vara störande och som kan klumpas ihop stängas ute?

Hur ser det ut med personer med olika typer av handikapp som kan upplevas som störande av andra? Hur är det med tonåringar som sitter och fnittrar och skrattar högljutt? Hur ska vi hantera människor som historiskt har utsatts för misstänksamma blickar på grund av sitt ursprung?

Det är kanske enkelt att se till att det inte går att komma in med barnvagnar på sitt kafé och på så vis hänvisa en barnfamilj till ett annat ställe. Men gör man det så utgår jag även ifrån att det inte finns möjlighet att komma in på samma kafé med en rullstol, permobil eller annat hjälpmedel för en sjuk eller handikappad.

Jag kan helt enkelt inte se rimligheten i att stänga ute en viss grupp människor från sitt kafé på så godtyckliga grunder.

Inlägg #042 från mig i #blogg100 som är ett initiativ av Fredrik Wass.