Stenen borta, graven tom #blogg100

 

Detta är inlägg 66 av 100 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 2013-01-23.