Vägning av blöjor viktigare än sanningen för DN #blogg100

Igår kom spiken i kistan på den kritik som Carema har fått leva med ända sedan DN började sin granskning av företaget och där Koppargården i Vällingby fick stå i fokus.

Vad det handlar om är att nu även Kommunals utredare hans Kilsved konstaterat att det var samarbetssvårigheterna mellan sjuksköterskorna på Koppargården och läkaren från företaget Trygg Hälsa som var huvudproblemet.

Kilsved konstaterar också att det är skandalöst att blöjvägningen fortfarande finns kvar som inslag i bilden av vanvård, det tycker jag är punkt ett. Punkt två är att man gav en bild av vanvård, medan det i själva verket handlade om ett antal incidenter och risk för vanvård.

Det som är farligt i detta är givetvis att det skapar en bild av att Carema skulle vara ett bolag som saknar mänsklig empati och gör precis vad som helst för att enbart tjäna pengar.

Detta riskerar också att skrämma upp människor på ett sätt som inte är i proportion till hur sanningen ser ut.

Det är dessutom anmärkningsvärt hur DN väljer att ducka för de konstateranden som skett redan tidigare och som utredningen av Hans Kilsved nu slår fast.

Det enda DN idag gjort är att publicera en kort TT-notis med rubriken “Ny bild av vårdskandal vid Caremas boende” när man istället borde ta ansvar för den felaktiga bild man i allra högsta grad bidragit till att förmedla.

Det som också är intressant att läsa är den utredning Dagens Samhälle har gjort om vårdskandaler under perioden 2002-2012.

Sammanlagt har man hittat 137 fall av sk vårdskandaler. Av dessa avför man 45 fall som isolerade händelser eller utslag av fel och brister. 92 fall kategoriseras som allvarliga systemfel i organisation, ledarskap och/eller personalkultur.

Av dessa 92 fall har 85 procent inträffat i den offentliga kommunala vården och 15 procent hos privata vårdgivare.

I 2 av fallen är Carema inblandade och Koppargården är inte ett av dessa då det bedöms ligga under fel och brister.

Det finns inga som helst belägg för att privata vårdgivare skulle gå i fronten för en vård som är mindre human och som enbart syftar till att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Framför allt handlar det om att media, inte bara DN, måste ta sitt ansvar för att inte använda så här viktiga frågor att idka drevjournalistik kring. Anders Lindberg på Aftonbladet har villigt litat på DN:s granskning av Carema  och Koppargården. Så här skrev han  så sent som i oktober 2012:

Det började den 11 oktober 2011. DN ­hade läst den ansvarige läkarens bedömning av läget på Caremas verksamhet Koppargården.

”En död patient till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Flera ­påtagligt ­undernärda patienter. Onödiga amputationer. Läkemedlen tar slut. Ett stort antal fallolyckor. Brist på både ­kompetens och personal.”

Ett drygt år senare börjar konsekvenserna av Caremaskandalen sjunka in. ­Majoriteten av väljarna vill inte att skatte­pengar avsedda för vård, skola och omsorg tas ut som vinster till ägarna.

[…]

Men problemet med vinstintresse som drivkraft i välfärden är att det kan bli som i fallet med Carema. För att kunna betala­ ut vinster till ägarna måste man spara i verksamheten och minska personalen vilket går ut över omsorg och livskvalitet för äldre och sjuka.

Även Anders Lindberg borde ta sig en rejäl funderare idag.

För den bild han förmedlar om en orolig allmänhet som inte vill att skattepengar ska gå till privata vårdgivare är i själva verket något som han själv medverkat till att skapa på felaktiga grunder där ideologi snarare än en korrekt research varit viktigast.

15 procent av de fall som kan kallas vårdskandaler under tio års tid kan belastas Carema och deras kollegor som är privata vårdgivare. Det är 14 av 92 fall. Övriga 78 fall är vårdskandaler med ansvar inom den offentliga vården.

Varje fall är ett fall för mycket men bara knappt vart sjunde fall kan belastas vinstdrivna privata vårdgivare.

 

Inlägg #022 från mig i #blogg100 som är ett initiativ av Fredrik Wass.