Svensk 7-åring förrådd av svenska myndigheter #blogg100

Jag har läst om flickan med fotboja och hennes mamma den senaste veckan. Det är Deeped som skrivit en rad inlägg och det är en oerhört tragisk berättelse med många märkliga beslut.

En sjuårig svenska. Med fotboja

När vi hakar i varann

Det enda jag kan göra är att tro på

Nej jag har inte hört något

”Hon är helt förstörd. Helt jävla förstörd.”

J’ACCUSE AND FUCK YOU ALL

Idag skriver han ännu en gång och det som är centralt i det hela, vid sidan om det uppenbara lidandet för en liten flicka och hennes mamma, är tjänstemän på svenska myndigheter i sitt agerande har givit utrymme för en fullkomligt orimlig utgång.

Det finns inget hänsynstagande till barnets bästa i de beslut som borgar för barnets bästa vilket ska vara utgångspunkten.

Självklart vet vi inte allt om denna berättelse. Deeped är vän med kvinnan och om pappan vet vi bara vad som kommer fram i mammans berättelse. Men det här handlar inte om att höra båda sidorna av historien som vissa försöker vända det till. Det handlar om beslut som har tagits av tjänstemän och svensk tingsrätt och som har skett utan att höra och båda parter. Man har retroaktivt ändrat till gemensam vårdnad 6 år tillbaka i tiden.

Vad som nu sker om, eller kanske snarare när, pappan tar med sig flickan till sitt hemland är att svenska myndigheter på grund av sina egna misstag hamnar i ett läge där det sannolikt kommer att krävas diplomatiska kontakter för att ställa saker till rätta. Om det inte redan är försent…

Lika förfärlig som historien i sig är måste det vara märkligt att svensk media inte på något sätt har tagit upp detta i sin rapportering.

Inlägg #018 från mig i #blogg100 som är ett initiativ av Fredrik Wass.