Även Aftonbladet vägrar ge upp Caremas skuld #blogg100

Kommunal ställer sig inte bakom Hans Kilsveds åsikter om vad som hände på Koppargården under Caremas drift:

Kommunal ställer sig inte bakom Hans Kilsveds uttalanden i veckan. Hans Kilsved har gjort dessa kommentarer som privat person. Hans Kilsved är inte anställd av Kommunal.

Den rapport som Hans Kilsved har gjort på uppdrag av Kommunal som fristående konsult, har inte haft till syfte att bedöma riktigheten i medias spegling av företags och kommuners äldreomsorgsverksamhet. Rapporten handlar främst om Kommunals interna organisation och om hur vi bättre ska kunna förebygga missförhållanden vad det gäller arbetsvillkor, arbetssituationer. Alltför att vi med kraft ska kunna agera för medlemmarnas bästa.

Det kan ju så vara att Kilsveds uppdrag var fokuserat på något annat än vad han nu uttalat sig om i Dagens Samhälle. Men faktum kvarstår:

  • Det existerade inte någon vanvård på Koppargården.
  • Kilsved har självfallet kunnat dra andra slutsatser av sin granskning än enbart det som ingick i uppdraget.
  • Fokuset på att väga blöjor är fullkomligt missriktat då samma sak sker i alla liknande verksamheter för att anpassa det så bra som möjligt för den behövande.
  • Dagens Samhälles utredning visar att vare sig Carema eller någon annan privat aktör innebär en större riskfaktor än vad en kommunal vårdgivare gör. Risken är ungefär lika stor oberoende av detta.

Anders Lindberg på Aftonbladet väljer att ducka för vad Kilsved säger baserat på att Kommunal inte ställer sig bakom hans uttalande. Detta tycks Lindberg se som ett bevis för att Carema har en större skuld än vad som utredningar visar och att privat drift är en större risk än kommunal drift.

Lindberg hänvisar till sin egen artikel Carema gör som klimatförnekarna, från 26 december 2012, och utan att han skriver det kan man inte undvika att fundera över om han menar att Kilsved ingår i det PR-maskineri som han anser ligger bakom rapporteringen om Carema.

Om så är fallet måste Anders Lindberg även anse att Dagens Samhälle, med sin utredning om så kallade vårdskandaler under tio års tid som visar att risken inte är ett dugg större med privat vård, ingår i Caremas PR-maskineri. Gör han det tro?

 

Inlägg #023 från mig i #blogg100 som är ett initiativ av Fredrik Wass.