Skattejuristerna har fel – Att lära små barn att simma är mer än lek

En grundläggande princip borde vara att samma typ av verksamhet får utföras utifrån samma förutsättningar både skattemässigt och på andra sätt.

Så är inte längre fallet efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som handlar om hur simundervisning, utförd av privata företag, för barn upp till 5 år inte kan betraktas som idrottsverksamhet och därmed ska omfattas av 25% moms istället för 6% moms.

Anders Olsson på Skatteverket säger så här:

– Vi drar en gräns vid en ålder av 5 år därför att under den åldern så anser vi inte att det handlar om idrott, då handlar det snarare om barnets motorik och vattenvana.

Man säger också att det inte handlar om att undersöka enskilda verksamheter för att konstatera vad som egentligen bedrivs där och därmed om företaget tar ut rätt moms i förhållande till beslutet i det aktuella fallet. Det är också så att olika skattemyndigheter bedömer det på olika vis.

Med största sannolikhet kommer även föreningar som bedriver liknande verksamhet för barn under 4 år att drabbas av samma pålaga och på så vis bli jämställda med de privata företag som i första hand är drabbade. Men det orimliga ligger i att simundervisning ses på olika sätt beroende på ålder och att tolkningen av skattejuristerna på ett negativt sätt underminerar ambitionen att barn så tidigt som möjligt ska få vattenvana och lära sig simma vilket i sin tur ligger i både föräldrarnas och samhällets intresse.

Med tanke på att det redan idag i många kommuner är en kostnadsfråga att lära sina barn att simma i en simskola så kommer 25 istället för 6 procent i moms att vara tungan på vågen för många familjer som vill att deras barn ska börja i simundervisning redan som små barn.

Även om det inte är så att detta är helt avgörande för om barnen kommer att lära sig simma eller inte (långt därifrån) så handlar det enligt mitt sätt att se det om ett betydligt vidare perspektiv som grundar sig i folkhälsan och idrott och att aktivt röra på sig som en naturlig del av livet.

Skolidrotten är en viktig del i detta, men även om jag inte förespråkar späckade aktivitetsscheman för små barn så är någon form av aktivitet inte på något vis negativt. Simundervisning är bra ur flera perspektiv och andra fysiska aktiviteter som faller in under folkhälsoflagg är det också.

Om även detta av skattejuristerna kommer att betraktas som lek med 25% moms istället för idrott med 6% moms så finns det även där risker att barn inte kommer att delta pga högre avgifter.

Jag brukar tjata om att det börjar med barnen och även i frågan om folkhälsa är det så. Att kunna simma när det behövs handlar i allra högsta om folkhälsa och ju tidigare ett barn klarar av att bemästra detta desto bättre för alla.

Det pågår en namninsamling i protest mot vad som nu sker som återfinns här. Se inte detta som isolerat enbart till simskoleundervisning utan som ett potentiellt hot mot andra verksamheter som inriktar sig till barn.

Det finns även en Facebook-sida där det hela diskuteras.

Om våra politiker menar allvar med alla fina ord om att barn behöver stimuleras med en större fysiska aktivitet så ser man till att förtydliga vilka regler som gäller när skattejusristerna ska bedöma olika verksamheter.