Hägglund vill locka EU-kritiker

Lyssnade precis på Göran Hägglund och hur han i sitt tal på partiets kommundagar gick till ganska skarp kritik mot EU och inte minst en gemensam valuta.

Hägglund har ändrat sig på grund av att det han trodde på som idé har visat sig inte fungera i verkligheten.

Jag tycker att det hedrar honom att våga visa en ändrad inställning så tydligt men samtidigt så finns det en risk att det uppfattas som en kalkylerad ändring som skett enbart för att locka EU-kritiker i andra närliggande partier till sig.

Om han menar allvar med det hela så borde det innebära att KD måste ifrågasätta fler delar av EU-samarbetet. Det kan vara ett sätt för partiet att lyckas locka till sig tillräckligt många nya sympatisörer, men jag tvivlar faktiskt på att det är frågan för KD:s lyft.

Hägglund är fortfarande alldeles i förhållande till sitt eget partis förmåga.