Extra skatt på kött är fel – sänk skatten på dokumenterat nyttig mat istället

Att svenskar äter näst mest nötkött i EU, att vi tvingas importera från andra länder för att täcka behovet och att detta köttätande påstås öka cancerrisken är inget argument för att lägga en särskild skatt på kött.

Visst är det så att köttindustrin påverkar miljön negativt, men om vi ska lägga speciell skatt på matvaror som gör detta så kommer det att bli enorm torftigt i våra affärer.

Handlar det sedan om att minska risken för cancer, och andra hälsorisker, så finns det en lång rad andra, betydligt högre prioriterade saker vi sätter i oss som i så fall asap borde rendera en specifik skatt.

Är det dessutom ett problem att vi importerar nötkött från Polen och andra länder i EU så handlar det sannolikt i det här fallet precis som med så mycket annat om en prisfråga. Vill vi äta svenskt nötkött, dricka svensk mjölk och griljera en julskinka från en glad svensk gris så är det bara att betala för det. En högre skatt på kött kommer omedelbart att i första hand slå mot svenska gårdar och deras köttproduktion som är dyrare än exempelvis kött från Polen. Vi tränger då ut den närliggande köttproduktionen och kommer att ta in mer långväga filéer.

Om det handlar om miljön, vilket det väl gör i första hand i den här diskussionen, så måste det istället handla om att gynna den mat som har få eller inga risker för folkhälsan. Sänk skatten på nyttig mat och låt den ligga kvar på det som i stora mängder kan riskera hälsan. Det ger också en effekt rent ekonomiskt för många familjer som inte har en så hög inkomst.

Det är märkligt hur vi i det här landet tror att en höjd skatt alldeles för ofta är lösningen på ett problem när det istället går att premiera det man vill framhäva genom en sänkt skatt.