Elevernas behov av extra hjälp ska ske i skolans regi

Regeringen säger sig vilja precisera RUT-avdraget att läxhjälp även för gymnasieelever är något som ingår där.

I den här frågan så kan jag inte göra något annat än hålla med Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan om att detta är något som ska ske i skolan med de gemensamma resurser som finns där. Utgångspunkten måste, även om man inte behöver gå på Daniel Swedins extremt enögda syn på saken, vara att den hjälp och det stöd som krävs för att varje enskild elev ska lyckas uppfylla de kunskapskrav som finns ska tillgodoses i skolan.

Att lägga 30 miljoner för att låta blivande lärare knäcka extra genom att hjälpa elever med mer eller mindre stora problem kan säkert vara bra. Men låt då detta ske i organiserad form i skolans regi för alla elever som behöver detta och dessutom grundat på vad just skolan och elevernas lärare anser är de problem som behöver extra stöd.