Bemanningen på Bollebygds fritidshem är under all kritik

Den problematik som de flesta med barn på fritidshem i Bollebygd redan har konstaterat för länge sedan befästes med smärtsam tydlighet i den uppställning som man kunde läsa i Borås Tidning i tisdags.

I Bollebygd gick det förra året 28,4 barn på varje årsarbetare i kommunens fritidshem. Siffrorna för alla andra kommuner i sjuhärad är bättre (Borås 23,6 – Herrljunga 21,5 – Mark 16,3 – Svenljunga 17,0 – Tranemo 20,4 – Ulricehamn 17,5).

Att det “bara” skiljer fem barn per årsarbetare mellan Bollebygd och Borås är inte vad vår kommun borde nöja sig med. För med tanke på hur liten kommunen är i förhållande till övriga och med vilken profil som vår kommun tänker sig att fortsätta växa så är det självfallet fullkomligt odugligt att ligga så långt efter kommuner som Ulricehamn, Mark, Tranemo och Svenljunga.

Kritiken som finns från de flesta handlar inte om kritik mot befintlig personal, så som det lätt kan tolkas som, utan om att det saknas personal och att organisationen omöjligt kan fungera när så många barn ska tas om hand av så få vuxna. Det har funnits exempel där ledsna barn kunnat gå iväg efter sin förälder utan att någon upptäcker det på en timmes tid. En anställd som inte vet hur att agera i en situation likt denna har fallit offer för en usel organisation i verksamheten och där har både rektor och övrig ansvarig personal i verksamheten ett delat ansvar. Det finns inte heller någon möjlighet att hålla koll på att ett barn verkligen dyker upp på morgonen.

Man är från kommunens sida fullt medvetna om problematiken och jag tror att vissa resurser har tillförts senaste tiden. Men om en så kraftigt växande kommun, med så många med jobb utanför Bollebygd, ska kunna fortsätta växa och frodas så är även detta en viktig del i vardagen.

En bra skola och barnomsorg är så värdefull för att bygga en stark kommun på lång sikt och där krävs det betydligt mer från Bollebygds kommun redan nu och ännu mycket mer med dom ambitioner och de tillväxtplaner som nu sätts i verket. Tillväxten och en därmed ansträngd ekonomi för kommunen får inte gå ut över personaltätheten i dessa viktiga verksamheter.