Stängda kommentarsfält tar inte bort åsikterna

Att kommentarer kan förpesta en debatt i kommentarsfälten under tidningars artiklar, blogginlägg eller i annat forum i social media råder det ingen tvekan om. Jag har full förståelse för att det är ett problem som på något sätt behöver hanteras av ansvarig utgivare oavsett forum. Men därifrån till att begränsa eller stänga av all form av dialog och annan återkoppling med sina läsare är fel väg att gå.

Raden av alla som inför åtgärder av det här slaget utökades igår av Newsmill som stänger av all möjlighet att kommentera det som där skrivs. För bara några veckor sedan var det P1 som stängde av samma möjlighet till ett antal av deras program och tidigare har andra begränsat eller stoppat på samma vis.

Det sägs ofta i sammanhang likt dessa att åtgärden införs för att man inte har resurser att hantera det som skrivs i kommentarsfälten och att man inte vill länka till innehåll som inte står för utgivarens egna policys och åsikter. För mig är det ett obegripligt resonemang i en tid när det för första gången i historien finns en möjlighet att låta alla med möjlighet till en internetuppkoppling att faktiskt vara en del av den debatt som ända fram till för ganska få år sedan var reserverat för ett fåtal. Inte ens anonymitet ska vara ett hinder för att få uttrycka sin åsikt.

Om inte företrädare för publiceringar på internet har resurser nog att föra en dialog med sina läsare och faktiskt hantera det som avviker ifrån vad som är okej att skriva i relation till ämne och vanlig hyfs och vett så borde man också fundera över om man ens ska fortsätta göra det man håller på med.

Om våra politiska partier alltmer blir megafoner som i kör förmedlar samma budskap samtidigt som våra medier vägrar att föra en dialog med sina läsare så har den öppna debatten tagit ett rejält steg tillbaka trots att möjligheterna är större än någonsin att skapa den myllrande mångfacetterade debatt som ett fritt och öppet samhälle borde göra. Lägger vi till detta den ambition och de ageranden som våra politiker har visat i sin iver att övervaka vad vi gör på internet så ser framtiden ganska mörk ut.

De åsikter och fördomar som vädras i kommentarsfälten försvinner inte bara för att de inte går att förmedla där. De fortsätter bara att frodas och växa i andra sammanhang och kommer istället att kunna dyka upp i sammanhang som är betydligt mer otrevliga än i ett kommentarsfält på DN eller Newsmill.