Snål Ulricehamnspolitiker utnyttjade flyktingars arbetslust för 11,25/timme

Jag måste säga att det är ganska sjukt hur man som välkänt politikernamn i en så liten kommun som Ulricehamn är så korkad som Ulf Svensson (MP) uppenbarligen har varit.

Kort sammanfattat har han haft hjälp på sin gård och i sitt hem av ett flyktingpar från Iran som totalt sett arbetat ca 800 timmar och för detta fått 9000 kronor totalt sett trots att överenskommelsen var runt 100 kronor per timme.

Man kan tycka att Ahmad och Sara borde slutat att göra sitt jobb tidigare när man inte fick betalt, men det är lätt att säga i efterhand. Man litade givetvis på Ulf Svenssons ord som dessutom har bevittnats av en annan politiker, Barbro Westermark, i Ulricehamn som nu är mycket upprörd över behandlingen.

När han säger att man har missuppfattat varandra så handlar det i så fall inte bara om språkliga förbistringar utan även om att hans politikerkollega Barbro Westermark totalt skulle ha missuppfattat vad man kom överens om.

Det stora i historien är att Ahmad och Sara väljer att inte anmäla Ulf Svensson men det sker med Ahmads ord: “Jag har förlåtit, men jag glömmer inte.”

Jag hoppas att Ulf Svensson skäms riktigt rejält över hur han har utnyttjat Ahmad och Sara. Men det gör han alltså uppenbarligen inte alls.