När bryter helvetet löst i Socialdemokraterna igen?

Jag vet inte, men någonstans är känslan att vi bara väntar på att det ska bli en rejäl strid inom socialdemokratin igen. Det lugna på ytan kan mycket väl visa sig vara något mycket mer oroligt än det som synts sedan Löfven kom in efter Juholts korta era.

Löfven må vara lugnet själv och dessutom ha ett stort förtroendekapital från sin tidigare karriär. Men han står bevisligen till höger i sitt parti och det finns ett antal olika tecken som tyder på en mycket mer vänstervriden falang inom partiet som inte alls är med på vad Löfven har som mål.

Det handlar om åsikter som i det närmaste kan betraktas som kommunistiska. Malmö Arbetarekommun antog i förra veckan följande:

Att: Socialdemokratin tillsammans med LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas
demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta.

Detta tillsammans med demonstrationer tillsammans med kommunister och andra icke-demokratiska rörelser har fått, inte bara socialdemokrater att reagera utan även vänsterpartister som tycker att deras parti ska avhålla sig ifrån det sällskapet.

Enligt uppgift har Stefan Löfven ställt frågan om vinster i välfärden som en kabinettsfråga. Om partiet ställer sig bakom ett vinstförbud så kommer Löfven att avgå som partiledare. Det är givetvis som Erik Laakso skriver – alla verksamheter behöver gå med vinst på ena eller andra sättet. Hur den vinsten sedan ser ut och används är en annan frågeställning.

Ser vi sedan till sist på dagens utspel i DN så är det ytterligare ett gåtfullt utspel som tillsammans med allt annat är oerhört motsägelsefullt. Där presenterar man en ny affärsplan för Sverige i fem punkter. Just det ordvalet, affärsplan, har redan fått kritik och tillsammans med förra veckans utspel från Ylva Johansson om privata arbetsförmedlingar så är det svårt att se Socialdemokraterna som ett parti som drar åt samma håll.

Frågan är om partiledningen är så stark att man klarar av att hantera den vänsterfalang som kräver något helt annat än vad man själva vill bedriva för politik efter valet 2014. Och om man vinner den interna matchen, vad händer då med alla besvikna medlemmar och andra sympatisörer som inte kan svälja partiledningens linje?

Lugnet kommer nog sakta men säkert att stegras till något helt annat innan det är dags för partiet kongress till våren.

Nu väntar vi på vad affärsplanen har för konkret innehåll också. Tills dess är det inget annat än fina ord utan verkligt innehåll.

Uppdatering:

Ulf Bjereld skriver om ordvalet “affärsplan” och hur det förändrar det politiska landskapet:

På längre sikt bidrar ordvalet till att förändra synen på politiken och förskjuta det politiska landskapet åt höger. Ideologierna blir överflödiga om politiken ses som en form av management, en förvaltning där skattebetalarna röstar på den som är mest effektiv att hålla samhällsmaskineriet igång. En sådan syn på samhället och på politiken är naturligtvis inte opolitisk, utan starkt ideologisk.