Stockholmsperspektivet i svensk politik cementeras av Reinfeldt

En huvudstadsregion är givetvis en viktig del av ett så litet land som Sverige är. Detta ser vi i alla tänkbara sammanhang och inte minst hos våra två stora politiska partier. Både Socialdemokraterna och Moderaterna vet att man för att vinna nästa val måste lyckas i Stockholm.

Fredrik Reinfeldt gör det fullkomligt klart för oss när en utbyggd tunnelbana till Nacka är ett av dom främsta korten i sitt sommartal i helgen.

Precis som Johan Westerholm är jag starkt oroad över just detta huvudstadsperspektiv och att Sverigedemokraterna kommer att använda just detta för att visa för människor runt om i landet, utanför Stockholmsregionen, att dom är alternativet för människor som vill få till stånd en politik som tar deras problemställningar på allvar. Det är ingen svår sak för dom att göra när de två stora partierna har ett så starkt fokus just på huvudstan.

Det finns ett inbyggd snävt fokus generellt sett där det som inte landar med fördel för just Stockholm är något som är fel. Att Malmö fick Eurovision Song Contest är ett exempel där detta tydligt visade sig och när vi i hela Sverige, gång efter gång, ska behöva följa ältandet av hur Slussen i Stockholm ska förändras är en annan sådan sak.

Jag hoppas verkligen att de rykten som finns som säger att regeringen i höst kommer att besluta om att Götalandsbanan äntligen ska byggas är sant. Det är en fråga av enorm vikt för Västra Götalandsregionen men även för angränsande regioner och faktiskt hela vägen upp till vår kära huvudstad. Det handlar inte bara om att få till stånd en järnvägstrafik på dubbelspår värd namnet mellan i först hand Borås och Göteborg, med fortsättning österut via Jönköping genom Östergötland och upp till Stockholm. Det handlar även om att avlasta den enorma trafikökning som Riksväg 40 står inför när den sista lilla biten mellan Ulricehamn och några mil före Borås blir motorväg.

Bygget startar i höst och ska vara klart om 3 år. När detta är färdigt så kommer biltrafiken att radikalt ändra sina vägval från Göteborg upp till Stockholm. Då är det RV40 som är huvudalternativet och en stad som Borås kommer få se en enorm trafikökning genom stan där RV40 skär rakt igenom.

Det här är ett exempel på en fråga långt mycket viktigare för hela landet att göra reklam för i sitt sommartal än att bygga ut tunnelbanan till Nacka. Det är dessutom något som på alla sätt gagnar även Stockholm.