Assange, hans hybris och vad som väntar i Sverige

Soppan med Julian Assange rullar vidare och spekulationerna om både det ena och det andra florerar överallt. Det handlar om dolda agendor med USA som avgörande part och där Wikileaks tillsammans med Assange själv är det som allt kretsar kring.

För mig handlar det hela om en person, Julian Assange själv, som har satt sin egen person så högt ovanför allt sunt förnuft att både hans egen trovärdighet och Wikileaks trovärdighet har sjunkit långt ner. Det hade inte behövt drabba Wikileaks så mycket som det har gjort om Assange hade varit smart nog att skilja på sig själv och den organisation han var med och byggde upp. Men så har inte skett och det har dessutom skett till priset av att de källor som har givit Wikileaks möjligheten att ens publicera sitt material knappt existerar i debatten. Det är Julian Assange kamp om att slippa bli utlämnad till Sverige som är viktigare än vad som sker med Bradley Manning.

På andra sidan det här spektaklet har vi den svenska rättvisan i form av åklagare och målsägandes advokater som i en härlig kompisanda tycks ha kokat ihop en rejäl soppa som ingen nu kan backa ifrån med hedern i behåll. Det hade gått att göra allt detta på ett mycket enklare och smidigare sätt från början, men nu vågar ingen släppa på sin fastlåsta position och maka sig till London för att på så vis reda ut det hela.

Även om Assange själv påstår något annat så tror jag inte att det finns någon som helst risk för honom att komma till Sverige. Han kommer aldrig någonsin att utlämnas till USA alldeles oavsett att det finns historiska händelser som skulle kunna motivera oron. Det här handlar om något helt annat än avvisningen av två egyptier och jag håller fullkomligt med Svensson i hans beskrivning av det sannolika resultatet om Assange kommer till Sverige:

Att Julian Assange hamnar i Sverige är fortfarande en möjlighet trots att han fått asyl i EcuadorOm han hamnar i Sverige kan man tänka sig ett antal olika scenarion. Illegal utlämning, legal utlämning, förhör och nedlagd förundersökning, förrhör, häktning, åtal och frikännande dom samt förhör, häktning, åtal och fällande dom. De två första situationerna är inte trovärdiga. Illegal olaglig utlämning från Sverige har skett i två kända fall.[…] Det var säkerhetspolisen alternativt MUST med beslut av regeringen som stod bakom de olagliga utlämningarna och fallet Assange hanteras av den vanliga polisen som ju är en annan organisation. Det är inte troligt att nån illegal utlämning kommer att ske. Legal utlämning är ännu mindre trolig. Det är nämligen Storbritannien som har beslutanderätten i ett sådant falla. […] Assange skulle dock med säkerhet få tillbringa all tid fram till att förundersökningen läggs ner eller dom faller i svensk häkte. […] Av allt att döma är det alltså i princip helt riskfritt för Julian Assange att komma till Sverige.

Det är i alla fall riskfritt för honom i förhållande till hans rädsla för att bli utlämnad till USA. Allt annat skulle försätta nationen Sverige i en så allvarlig situation att det är svårt att se vilka konsekvenser det skulle få. I frågan om våldtäktsanklagelserna så har han sannolikt inte heller något att oroa sig över i praktiken.

Uppdatering:

Här förklarar Mark Klamberg varför Assange inte behöver oroa sig för att bli utlämnad till USA.