Skolplikt från 6 år är bra om resurserna finns

Jag har förstått att det här med förskoleklass för 6-åringar hanteras på väldigt varierande sätt mellan olika skolor. En anledning är att det inte finns någon skolplikt för 6-åringar. Detta gäller först ifrån det att dom börjar i “riktig” skola som 7-åringar.

Min dotter har just avslutat sitt år i förskoleklass på Bollebygdsskolan och där har man en bra integration mellan förskolebarnen och de som redan har skolplikt. Min dotter har gått i en F1-klass med barn som varit 7-8 år.

Om man inför skolplikt från 6 år finns det en vinst i att tidigare kunna fånga upp den kraftigt varierande inlärningsnivån mellan barn i den åldern. Samtidigt är det kanske där skolans största uppgift och utmaning ligger där man måste har resurser nog att klara av alla de individuella skillnader som finns och redan ett år tidigare ge varje enskilt barn vad som behövs. Kanske är just frågan om plikt något som också förpliktigar skolan och kommunerna att förse verksamheten med de resurser som krävs.

Samtidigt är det så mycket mer än att utbildningsmässigt kunna ta hand om barn som är 6 år. Det handlar om att lyckas skapa en trygghet även i övrigt i en värld av så många fler barn utan de avgränsningar som de flesta varit vana vid i den vanliga förskolan. Det kräver exempelvis att man finns där för barnen när dom är ute på raster och när dom går till matsalen och äter lunch. Man kan inte lämna ett gäng 6-åringar att klara av att äta utan någon vuxen varje dag. Då blir bordsskicket därefter och det har vi sett tydliga exempel på.

Att gå från förskola till skola och fritids är en enorm utmaning både för barnet och föräldrarna. I alla fall i Bollebygd saknas det tillräckliga resurser och styrning för att i fritidsverksamheten lyckas skapa en tillräcklig trygghet och tydlighet som ger alla barn en bra vardag mellan skola och hemgång.

Precis som i nästan all verksamhet så är en förändring beroende av tillräckliga resurser för att också kunna genomföras och få på plats på ett bra sätt. Skolplikt för 6-åringar är inget undantag även om jag i det här fallet ändå ser pliktfrågan även som en viktig sak just för att kunna kräva verksamheten på betydligt mer än utan densamma.