Perspektiv på de höjda SL-avgifterna – det är billigt i Stockholm

Att jämföra kostnaden för att åka kollektivt mellan olika delar av landet är vanskligt när förutsättningarna skiljer sig åt så kraftigt. Men jag tycker nog ändå att de rubriker som så ofta kablas ut även på nationell nivå om förändringar i avgifterna för att åka med SL i Stockholm är en aning skeva för det mesta.

Nu rapporteras att den höjning som skedde vid årsskiftet och som gör att ett SL-kort kostar 790 kronor per månad har gjort att det totala antalet resor har minskat med 2,2 procent sedan höjningen.

790 kronor är mycket pengar för många, men för denna summa kan man åka kollektivt i hela Stockholm län.

Som en jämförelse kostar det att åka kollektivt med Västtrafik mellan Bollebygd och Göteborg, en resa på 3,5 mil enkel väg, 1365 kronor per månad. Detta periodkort gäller i ett område bestående av en rad kringkommuner till Göteborg (Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö). Vill man resa i hela regionen så kostar detta en bråkdel mer – 1465 kronor per månad.

Som tidigare sagts är det svårt att jämföra olika regioner med varierande förutsättningar. Men ett perspektiv över vad det faktiskt kostar att resa kollektivt med ett månadskort i landets två största regioner är ändå lite intressant.

Då är det nästan dubbelt så dyrt att åka obegränsat i Västra Götalandsregionen jämfört med Stockholms län eller kanske som en bättre jämförelse: Södertälje-Stockholms Central (37 km) 790 kronor jämfört med Bollebygd-Göteborgs Central (39 km) 1365 kronor. Till detta kommer även en kraftigt sämre turtäthet, längre restider och därmed en mycket mindre flexibilitet i sitt pendlande samt att det sker ytterligare en prishöjning i oktober på 6 procent.

Så slutsatsen är att i en jämförelse mellan de två storstadsregionerna så är det billigt och prisvärt i Stockholm sett till nuvarande prissättningsmodeller. Kanske borde man i Stockholm försöka sig på att differentiera avgifterna baserat på hur långt bort ifrån kärnan man pendlar.