Valfrihet kring sin arbetstid är viktigast

Jag har inga som helst invändningar mot ambitionen att kunna erbjuda rätt till heltid i S-styrda kommuner och landsting fram till 2014. Frågan är bara hur deras kalkyl ser ut och om ekonomerna i samma kommuner och landsting har sagt sitt. Men jag antar att man har täckning för sitt löfte.

Frågeställningen om att ovillkorligt kunna garantera en heltidsstjänst är givetvis det ultimata för var och en som vill ha ett jobb och utföra detta på 100 procent. Men det får inte bli ett ovillkorligt krav när en arbetsgivare ska anställa ny personal. Flexibiliteten att kunna anställa på mindre än 100% måste finnas kvar där för att det inte ska resultera i en rad negativa effekter där befintlig personal blir överbelastad eller att en ensamföretagare inte kan utvidga sin verksamhet successivt.

Flexibiliteten är viktig för arbetsgivaren men den är precis lika viktig för många som faktiskt inte vill teckna upp sig på en fast anställning.

Just inom vård och omsorg finns det så många exempel på personer som med glädje arbetar intensivt under en period för att sedan dra iväg på en resa i ett halvår innan man åter kommer tillbaka sugen på arbete och nya pengar för nästa del i livet. Där ingår både helger och andra obekväma tider som ett frivilligt val till gagn för arbetsgivaren och annan personal som inte är lika sugen på dessa pass.

Erbjud gärna all personal att arbeta heltid, men se till att inte låsa det till att enbart anställa på det sättet.