Efter FRA – nu vill Morgan Johansson (S) skydda vår integritet…

När nu vi nu har fått ett Bodström-samhälle fullt ut, där merparten av riksdagen varit med att tillåta övervakning och sedan delning av denna till exempelvis Rikskriminalpolisen och Säpo, så måste jag säga att jag häpnar över vad Morgan Johansson idag säger på SvD Brännpunkt:

Nästa stora integritetsdebatt bör således gälla den enskildes integritet i förhållande till de privata företagen och främst de stora giganterna på internet som Facebook, Google och Yahoo.

[…]

Vi socialdemokrater kräver nu att den kommande kommissionen får ett särskilt uppdrag att rikta in sig på förhållandet mellan enskilda och företag. En bra start är att börja med att kartlägga hur företag och aktörer samlar information på internet, hur länge sådan information sparas, vad den används till och hur integriteten påverkas. Med utgångspunkt från en sådan kartläggning bör man sedan överväga lagstiftningsåtgärder för att stärka den enskildes integritet i förhållande till privata aktörer.

Det är inte så att jag motsäger mig att vi har kontroll över vilken information som olika aktörer samlar om oss. Tvärtom är det så att detta är en nästan lika viktig debatt som den om vilken information som staten samlar in om oss och sprider vidare utan vår egen kontroll.

Men när Morgan Johansson och Socialdemokraterna säger det man gör så sker det, för den som har minste lilla kontroll över vad som skett den senaste 5-årsperioden, med en av de största kluvna tungorna jag har skådat.

För när väl riksdagen har sett till att staten kan förse sig med den information man önskar, trots enorma protester och minimala förändringar ifrån ursprunget, så vänder man på huvudet som om ingenting har hänt och börjar ifrågasätta hur företag hanterar den information som finns om oss och hotar sedan med lagstiftning för att skydda vår integritet.

Det värsta med den här dubbelmoralen är att på andra sidan det politiska planket står Anton Abele, med sina egna sagoberättelser om nätet, och en rad andra moderater och från övriga allianspartier hummande och håller med om vad Morgan Johansson säger.

Det är lite som en misshandel av befolkningen. Först så slår man till oss rejält med FRA och en rad andra inskränkningar i vår integritet. Sedan så kommer istället något som ska visa att man minsann visst bryr sig om oss och integriteten vår. Pinsamt och inte trovärdigt för fem öre!