Bra regeringsförslag om stärkt skydd för utsatta barn

Lite grann i det tysta presenterade regeringen igår i en lagrådsremiss en rad förändringar i socialtjänstlagen som ska hjälpa till att stärka skyddet för utsatta barn.

Det handlar om förtydliganden om när och hur man ska anmäla missförhållanden och hur ett barns bästa i realiteten ska ligga främst i olika kontakten med socialtjänsten. Socialnämnden ska exempelvis utse en specifik person som ska ansvara för kontakten med ett barn.

Det finns också med delar som berör de miljöer som barn placeras i och hur kontrollen av familjehem sker. Det ska finnas ett kontrakt mellan familjehemmet och socialnämnden om vad som gäller under en placering.

Det är förändringar som är viktiga och bra från regeringen, men det kräver mer än att lagen förändras. Många av landets kommuner kommer att ha mycket att göra för att lyckas nå upp till vad förändringarna innebär och det viktigaste av allt, vid sidan om att det sker för barnens bästa, är att det sker en uppföljning inom kommunerna att man lever upp till det hela. Frågan är hur långt de 200 miljoner per år som regeringen satsar verkligen räcker i sammanhanget?

Mycket av det som föreslås ska förebygga en rad av de tragisk fall som vi har sett de senaste åren. En viktig del som saknas är hur man ska hantera ett barns situation där det sker flyttar från den ena kommunen efter den andra utan att det sker en vidarebefordran av hur situationen för barnet ser ut.