Prata om verkligheten istället för om felaktig statistik

Det finns inget skäl för någon politiker att slå sig för bröstet på grund av debatten om att siffran för antal arbetslösa ungdomar tycks innehålla mer än nödvändigt med luft. Ungdomsarbetslösheten är ändå ett bekymmer som behöver tas om hand.

Men självklart är det så att vi i Sverige borde kunna se till att hantera faktiska mätetal istället för den här typen av fullkomligt bisarra statistikuppgifter som ungdomsarbetslösheten är ett exempel på.

Om det handlar om att synliggöra ett problem så måste man vara så sanningsenlig som möjlig. Sitt inte i regeringsställning och förminska problematiken och sitt inte i opposition och gör det omvända.

När det handlar om att mäta arbetslöshet så är det självfallet en mycket viktig sak att göra, men att göra det utifrån internationella överenskommelser enbart för att kunna göra gränsöverskridande jämförelser känns ju enormt märkligt om det som mäts innehåller fel underlag. Är det dessutom så att många andra länder redan väljer att frisera sina siffror så tappar en europeisk jämförelse all relevans.

Jag håller med socialdemokraten Magdalena Andersson om att det viktigaste är att diskutera lösningar för ungdomsarbetslösheten. Men i motsats till henne anser jag också att det är viktigt att diskutera en problematik på rätt grunder.

Debatten om arbetslöshet, barnfattigdom, eller vad det nu än må vara för problematik i samhället, får inte fastna i en sifferexercis på grund av otydliga och olika mätmetoder.

En arbetslös skiter i om han är ensam i sin situation eller "tillsammans" med 50 000 till i samhället.

Ta ner debatten till verkliheten och låt människor som är drabbade få en delaktighet i sin egen vardag istället. Att synliggöra de verkliga problemen, istället för att hela tiden diskutera procent och andra siffror hit eller dit, kan skapa både ett större förtroende för samhället och ett störra självförtroende hos människan själv.

Jag säger inte att statistik är något vi ska slänga i papperskorgen. Jag älskar själv statistik och vad man kan klura ut med hjälp av denna. Men någonstans så gömmer vi verkligheten bakom siffror. Ovan är några exempel och den dagliga politiska debatten tenderar till att handla mer om en opinionssiffra än vad det är för förslag och idéer som ska skapa det verkliga förtroendet med substans i för framtiden.