Hur många Mangs finns det därute?

Intollerans kombinerat med idioti och rena vanföreställningar om sig själv och andra kan få katastrofala följder. Det har vi sett många exempel på där resultatet har blivit mer eller mindre förödande.

Det finns en lång rad av människor runt omkring oss som på olika sätt sprider sin dynga och intollerans i ord och skrift. Det sker med ett högt tonläge och en övertygelse som inte går att resonera med. De flesta av dessa är självfallet inte människor som vi behöver vara rädda för ska gå från ord till handling, men dom finns där bevisligen och dessa enstaka individier tar spjärn emot alla andra för att bygga sin egen världsbild av intollerans och fientlighet.

Det går inte att bevisa att vare sig Peter Mangs eller Anders Behring Breivik skulle ha genomfört sina olika typer av dåd även utan de medlöpare i intolleransens namn som finns på olika nätforum och andra mörka sammanhang. Men sannolikheten att det har varit en del av deras bränsle för att genomföra vad som blivit deras övertygelse är jag ganska säker på.

En yttre påverkan av andra kan driva oss alla att göra saker vi från början aldrig hade tänkt eller trott oss själva om. Om man till det lägger ett tillstånd av mer eller mindre psykisk instabilitet så kan detta skapa vad som ofta kallas oförklarliga personer som passerar alla gränser som finns.

Jag ska inte påstå att det finns någon som jag skulle misstänka kunna bli en Mangs eller Breivik, och passera alla dessa gränser och genomföra det oförklarliga. Men medlöparna som bidrar till att skapa klimatet som pumpar upp dessa personerna ännu mer än vad de själva redan lyckats med finns överallt med sin oacceptabla intolerans och vardagsrasism. Dom finns i vår vardag och dom sitter invalda i Sveriges Riksdag.

Sedan går det inte heller att komma ifrån att den problematik som de facto existerar i samhället också kan bidra till att trissa upp dessa galna människors hjärnor att agera. Även arbetslöshet och utanförskap i största allmänhet är en grogrund för galenskap.

Skiljelinjen går mellan oss som har en demokratisk och humanistisk inställning till varje enskild individ och de som väljer att se samma individer som det problem som ska elimineras.