Kristdemokraternas familjepolitik står och stampar på samma plats

Jag har varit en ivrig förespråkare för förskolans betydelse för våra barn och är så fortfarande. Frågan är inte om barnen ska vara på förskolan eller inte. Frågan handlar snarare om hur många timmar de ska vara där varje dag.

Förskolan är inget sjävländamål och givetvis finns det sådant som inte är positivt där. Men generellt sett är det en utmärkt del av sina första 5-6 år i livet.

Vad kristdemokraternas familjepolitik har fokuserat på vet vi. Vårdnadsbidraget är ett av Alliansens största misslyckanden och det är just KD som är huvudansvariga för detta. 

Att det varit misslyckat är man nog själva smärtsamt medvetna om och man försöker nu att finna en ny modern väg att vandra med sin familjepolitik. Det går sådär kan man säga.

Dagens redogörelse från partiets familjepolitiska grupp handlar egentligen bara om samma gamla syn i en lite annorlunda förpackning:

  • Familjer som väljer att inte använda offentligt finansierad barnomsorg ska premieras med avdrag/bidrag.
  • Alla regleringar av antal dagar i föräldraförsäkringen mellan mamman och pappan ska i valfrihetens namn tas bort.

Jag är ingen vän av kvoteringar men det finns just i uppdelningen av antalet dagar i föräldraförsäkringen någonting som inte i första hand handlar om valfrihet för föräldrarna utan om en möjlighet för barnen att vara hemma både med sin mamma och pappa.

Jag är med på att det finns ett problem i dagens samhälle där tiden inte räcker till för att umgås tillräckligt mycket i familjen under veckornas hets och stress mellan jobb, dagis och skola. Inget snack om den saken. Men den problematiken handlar ändå inte om att välja bort förskolan för att vara hemma på heltid. Det handlar om så många andra faktorer än bara valfriheten som serveras från statens sida. 

En sådan viktig faktor är hur arbetsgivarna ser på den tid som går åt för att föräldrar till barn under tio år ska kunna sköta sitt arbete utan alltför stort dåligt samvete. Hur bemöts VAB och föräldraledighet? Vilka möjligheter ges till att om möjligt sköta en del av sitt arbete hemifrån?

I vår familj är vi extremt priviligierade i synen och möjligheterna från vår arbetsgivare. Det existerar inte en problemställning i att ta hand om sin familj i kombination med att sköta arbetet. Men ändå så blir det mer och mer påtagligt ju äldre barnen blir (just nu 4 och 6 år) hur det ändå är svårt att få till allt så att det fungerar utan stress och helger som går åt till att röja och städa istället för att koppla av och umgås.

Nu har vi en tid fokuserat på något som verkligen ska bli en tid av guld för hela familjen, vilket till viss del har gjort prioriteringarna lite annorlunda än vad som annars varit fallet. Men så fort det blir vardag igen så kommer vi att göra annorlunda och exempelvis ge oss tid att slippa städa genom att återigen köpa lite hushållsnära tjänster. Vi kommer nog också att fundera på hur dagarna och veckorna ska fördelas mellan arbete och fritid för att kapa det som idag är en negativ stress.

Istället för att göra stora reformer i syfte att skapa, vad kristdemokraterna betecknar, som en större valfrihet så bör resurserna snarare användas för att höja kvalitet och bemanning i förskolorna.

Det är där grunden för vår framtid i första hand läggs. Inte bland dom som händelsevis vill att landets mammor ska vara hemma med barnen fram till den obligatoriska skolgången börjar.

Att Socialdemokraterna har mycket att arbeta med i sin politik vet vi om. Men frågan är om inte Kristdemokraterna ligger ännu värre till med sitt visionsarbete och förnyelse och faktiskt på allvar riskerar att åka ur riksdagen 2014.