Att fortsätta rata RUT i feminismens namn är galet

Stefan Löfven får goda råd från höger och vänster under sin första vecka.

Ett av dessa serveras Rebecka Bohlin som idag vill att han ska ta de 1,4 miljarder kronorna som Rut-avdraget kostar skattebetalarna per år till arbetsmarknads­utbildningar gör han en feministisk gärning.

För som feminist, punkt slut kan man nämligen inte vara förespråkare för RUT-avdraget enligt Bohlin. Det är något som enbart innebär att kvinnor utnyttjas och betalas sämst av alla på arbetsmarknaden.

Det finns ingen anledning att kvinnodominerade yrken ska vara detsamma som låglöneyrken. Här har Stefan Löfven och många andra i alla olika partier och i inte minst i det stora LO-kollektivet ett enormt stort ansvar att ta.

Men det finns heller ingen som helst anledning att nedvärdera ett arbete bara för att det är lågavlönat idag.

Det handlar inte bara om en märklig syn på olika arbetsuppgifter som någon måste utföra för att vårt samhälle ska fungera.

Det är också något som gör att man klassar in människor som utför dessa jobb i ett fack och med en etikett som tar bort all stolthet och heder från deras jobb.

Man väljer då att nedvärdera ett yrke och man väljer att tala om för dessa människor att de utför ett skitjobb och Rebecka Bohlin är senast i raden som gör det.