Ylva Johansson ger Socialdemokraterna ett gott nytt krisår

Den socialdemokrat som hoppades på ett nytt lugnare 2012 för partiet kan nog redan nu, innan baksmällan från nyår ens har gått ur helt, glömma alla sådana tankar.

I alla fall har Ylva Johansson ett annat budskap i det blogginlägg som hon ser till att öppet lägga skulden på partiets kris på Håkan Juholt:

Mitt parti når nu, i mätning efter mätning, inte högre än 25 % av partisympatierna. Ett allvarligt underkännande av socialdemokratin och av vår partiordförande. Förtroendet för Håkan Juholt var nere i katastrofala 16 % strax före jul. Vårt usla läge och låga förtroende kan inte skyllas på någon annan. Mediedrev och illvilliga borgare har det alltid funnits.

Socialdemokratiska partiet i allmänhet och partiets ordförande i synnerhet har alltid blivit baktalade och hånade. Det är inget nytt. Vi måste inse att det är partiet självt och vår partiledare som har ställt till det och försatt oss i det oerhört allvarliga läge där vi nu befinner oss inför det nya året.

Det känns som om krisen bara blir värre. Nu handlar det inte längre om budskap som går att läsa mellan raderna hos framträdande socialdemokrater.

Nu handlar det om att i klara och tydliga ordalag lägga skulden för krisen på Håkan Juholt och hur i hela världen man ska lotsa sig ur det nattsvarta läge vi nu ser blir en störra gåta för varje vecka som går.

Den allra största frågan är vem, om man nu till slut puttar bort Juholt, som vågar att inta positionen som partiledare för Socialdemokraterna?

Ylva Johansson själv är i alla fall, i mina ögon, inte ett alternativ att vara i närheten av att axla en sådan roll så frågan är vems ärenden det är hon går när hon skickar en nyårshälsning till Håkan Juholt?