Polisens obegripliga prioritering av fildelningsbrott

Man borde inte ens behöva ta ställning till frågan om man anser att fildelning är ett brott eller inte för att se det fullkomlig orimliga i hur just detta är något som polisen nu fokuserar än mer på.

Jag är helt övertygad om att den andel av svenska folket som anser att fildelning är ett område som av polisen ska prioriteras är så liten att den förmodligen går att finna bland berörda parter som hjälper polisen att underblåsa och förstora upp det hela.

Det är en stark lobby bakom och problematiken blir absolut inte mindre av det faktum att polisen tar hjälp av privata bolag som säkrar bevis och tar fram underlag som sedan ligger till grund för domstolar att ta ställning till.

Jag undrar inom vilket annat område där brott utreds som man en skulle komma på tanken att låta en utomstående part gör det jobb som sker just gällande fildelning.

Det är en svår debatt att föra om hur hur samhällets resurser ska hanteras. Men att denna prioritering inte bottnar i vad en förkrossande majoritet av svenska folket anser är viktigt för polisen att utreda och tillsätta större resurser för är ett som är säkert.