Vad är viktigast? Carl Bildt eller Schibbye-Persson?

Att Martin Schibbye och Johan Persson idag har fått sin dom där rätten i Etiopien anser dom skyldiga på samtliga åtalspunkter, inklusive terrorbrott, är självfallet något som är förfärligt enligt vårt sätt att se på det hela. Hur långt straffet blir är inte klart och vad som i slutändan sker återstår att se.

Det finns så många ingredienser i det här som kan engagera och väcka känslor och det jag noterar, vilket jag tycker är mycket märkligt, är när fokus från så många inte minst på Twitter lägger sin stora ilska på Carl Bildt.

Det må finnas tveksamheter i Carl Bildts historiska roll i Lundin Oil, men dagens nyhet handlar inte om detta eller om Carl Bildt. Det kan även finnas saker i hur regeringen har hanterat fallet gentemot Etiopien så här långt och som har påverkat utgången negativt, men om detta vet vi ingenting idag.

Dessutom är det, oavsett alla eventualiteter om Bildt och Lundin Oil, en helt befängd tanke att han och regeringen inte skulle göra vad som står i deras makt för att de båda svenskarna skulle få en korrekt rättegång och att dom så fort det bara går kan komma hem till Sverige.

Vad skulle Carl Bildt vinna på att ha ytterligare två svenska journalister i etiopiskt fängelse?

Dagens nyhet handlar om att två svenska journalister bland annat har dömts för terrorbrott i ett annat land utifrån deras lagstiftning.

Det är detta som är det som fokus ska ligga på i första hand, inte Carl Bildt, och den som med pondus och total övertygels uttrycker det allra bäst är Jan Eliasson:

– Det naturliga svaret från Etiopien blir då att det är en rättslig process som måste ha sin gång. Det är också vad vi skulle svara om ett annat land framförde liknande åsikter till oss. […] 

Samtidigt är det enligt Eliasson viktigt att inte gå för hårt fram, och att hela tiden visa att man har respekt för det etiopiska systemet. Annars riskerar uttalanden från svenskt håll att få motsatt effekt. Eliasson menar att det kan vara bra att visa hur stor frågan är i Sverige. Då kan Etiopien förstå att hur de agerar i frågan kan ha betydelse för relationerna mellan Sverige och Etiopien. […] 

Samtidigt är det viktigt att inte säga något som kan uppfattas som ett hot om försämrade förbindelser.

– Det är en balansgång i sådana här samtal, man vill inte väcka ilska, säger Jan Eliasson.

Vi ska ha förväntningar på att svenska regeringen och svenska diplomater nu gör allt vad som står i deras makt för att lyckas med det som Jan Eliasson beskriver. 

Men det finns i det här läget ingen som helst anledning att lägga ilska och fokus på Carl Bildts eventuella handel och vandel i Lundin Oil.

Om ni inte har något förtroende för Carl Bildt så lyssna då i alla fall på vad Jan Eliasson, med all sin erfarenhet och sitt verifierat goda omdöme, har att säga om vad som nu krävs för att få hem de båda svenskarna inom en så rimlig tid som möjligt.