FRA-debatten briserar i Federleys och Lööfs ansikte

Ännu så länge har vi inte hört något ställningstagande, men det krävs nog att det kommer en replik ifrån både Annie Lööf och Fredrick Federley på vad justitieminister Beatrice Ask har för ambitioner om en utökning av FRA:s befogenheter.

FRA-debatten i Sverige och det faktum att ett tufft tryck på enskilda riksdagsledamöter till slut ledde till att nästan alla, inklusive Federley, var med och röstade igenom FRA-lagen.

Federley var en av de centerpartister som ändrade sig och röstade för lagen och Annie Lööf, blivande partiledare, var en annan. Federley säger att han gjorde det efter att ha fått igenom samtliga de ändringar han krävde 2007. Trots detta lever uppfattningen om ett svek kvar.

Då var dom två riksdagsledamöter som tuktades av partiledningen. Nu är dom båda en del av samma partiledning.

Federley gjorde, tillsammans med Lena Ek, ett utspel på DN Debatt i samband med 10-årsdagen av 11 september-attentaten där dom konstaterade att det öppna samhället har retirerat de senaste decenniet. Med tanke på tidpunkten för deras utspel så utgår jag ifrån att Annie Lööf varit fullständigt med på vad som skrevs.

När då Beatrice Ask ambitioner kommit fram i ljuset så står denna center-trio, tillsammans med hela sitt parti, inför ett delikat läge där man om man vill upprätthålla någon form av heder ganska omgående måste gå ut och sätta ner foten.

FRA-debatten var en het och känslosam tid där inte minst Piratpartiet befann sig i centrum av debatten. Det som nu sker kommer att väcka många slumrande frågeställningar till liv och vilka, vid sidan om de självklara namnen och partierna, som väljer att våga stå upp för integriteten är det mest intressanta och allra viktigaste.

Hur kommer exempelvis en hårt pressat Håkan Juholt att hantera frågan? Tar han chansen att kapa åt sig ett ärligt initiativ, och ta ett kliv bort ifrån Bodströmsamhällets intentioner, eller kommer han och partiet att med tysthet bejaka Moderaternas ambitioner?

Vad detta under alla omständigheter visar är att sluttande planet som integritetsfrågorna har befunnit sig på en längre nu är på väg att helt tippa över till ett läge där regering och riksdag snart sagt har sanktionerat möjligheten att helt lagligt övervaka i princip varje steg vi tar både rent fysiskt och digitalt. Alla som under de riktigt heta åren när FRA-frågan var överst på dagordningen påstod att skeptiker och rena motståndare till FRA var foliehattar och paranoida behöver nog ta sig en rejäl funderar över vem som egentligen hade rätt.

Problematiken är också, vilket 2008 visat oss, att människor i allmänhet tycks bry sig lite om de här frågorna och den andel som var underlaget till kritiken lyckades inte låta frågorna vara så levande att det mer än på marginalen påverkar hur val till riksdagen 2010 påverkades.

Om det är så att de värsta farhågorna om FRA-lagen och integritetsfrågorna inte hejdas nu så är jag rädd för att det kommer sluta med att vi om fem eller tio år kommer att få se exempel efter exempel över hur människor på ett orättfärdigt och rättsosäkert sätt har övervakats och faktiskt kränkts på riktigt allvar. Det är då dagens ansvariga politiker kommer att få stå till svars för sina beslut.

Även om det som nu lyfts upp inte är något helt nytt så är det nog ändå nu som striden startar och frågan är hur många som är lika stridsvilliga nu som då och, framför allt, hur våra politiker i riksdagen kommer att hantera det hela?

Kanske är Centerpartiets linje den som Federley och Ek presenterade i DN i september och då förväntar vi oss att i alla fall det partiet inte kommer att bidra till en ännu vidare FRA-lag.

Det förväntar i alla fall jag mig.

Tyvärr är jag inte säker vare sig på det ena eller det andra. Jag är inte ens säker på att debatten kommer att lyfta tillräckligt mycket om det nu inte är så att fler som förra gången inte vågade nu gör det.

Uppdatering:

Juholt har uttalat sig i Expressen:

Vi har tyckt hela tiden att det varit fel att Säpo och rikskriminalpolisen undantagits. Vi ville att integritetsskyddet skulle stärkas. Nu diskuterar vi med regeringen hur vi ska åstadkomma det. Jag ska ta upp det med riksdagsgruppen ikväll. Regeringen har vänt sig till oss för att föra samtal om detta. Samtalen pågår.

Utrymmet för några större revolutioner från S sida verkar inte så stora. På frågan om vad man kräver för integritetsskydd säger han att det är något dom får vi se när förhandlingarna med regeringen är klara.