Bollebygd landets femte tryggaste kommun

Visst vet vi alla som bor där att det är en lugn plats mellan Borås och Göteborg. 

Bollebygd är en liten kommun och det kanske ligger i sakens natur att det är just små kommuner som av befolkningen i dessa anses som tryggast att leva i.

Samtidigt är det en trubbig undersökning som SKL genomför. Man väger in faktorer som blir missvisande för vissa kommuner. Exempelvis är Malung-Sälen en kommun som drabbas av att man vintertid har enorma mängder människor som besöker kommunen för att åka skidor.

Men oavsett detta så är Bollebygd fortfarande en kommun som är trygg och lugn att bo i. Skälen till detta är många. Det är som sagt en liten kommun.

Det är en kommun med inflyttning och relativt låg arbetslöshet. Kommunen har ett levande centrum, men kvällstid är det ett lugnt sådant utan de traditionella riskfaktorer som exempelvis ett rikt restaurangutbud kan ge och som är en stor orsak till att ovan nämnda Malung-Sälen ligger där dom ligger i undersökningen.

Dessa finns istället väster och öster om kommunen i Göteborg och Borås.